Wahl Eiendom AS ble etablert i 1984, som en direkte følge av at trykkeriselskapet Aas & Wahl Trykkeri ble solgt. Under daglig leder og eier, Sigurd A. Wahl, ble Wahl Eiendom AS utviklet til et betydelig eiendomsselskap i norsk sammenheng. I 2006 overtok Pål Erik Christophersen som selskapets administrerende direktør og i 2014 ble Camilla Wahl valgt til (arbeidende) styreleder.

Selskapet eies i dag av Sigurd A. Wahl, Camilla Wahl og Sebastian Wahl.

Wahl Eiendom har 14 ansatte og kontor i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet eier og forvalter ca. 130 000 kvm. handels- og kontoreiendom og har i tillegg ca. 170 000 kvm. under utvikling. Samlede leieinntekter er på ca. 135 mill.

Årsrapport 2015