Wahl Eiendom

Fundament

Strategien for dette forretningsområdet er investeringer i eiendom med langsiktig perspektiv på sentrale beliggenheter.

Nærsenter

Utvikling

Nærsenter Utvikling har som strategi å utvikle, forvalte og drifte Nærsentre i Oslo, Bergen og Trondheim. For mer informasjon se www.naersenter.no.

Wahl Eiendom

BOLIGUTVIKLING

Selskapet erverver tomter som kan utvikles til boligbygging i de største byene i Norge. For mer informasjon se www.webu.as

Wahl Eiendom

Næringsutvikling

Under forretningsområde for næringsutvikling, skal det investeres i eiendom med større utviklingspotensialer.